Startsida

Välkommen att vara med innan vi har ett Fontänhus i Linköping (Fountain House)!

Vi har som mål att öppna ett klubbhus i Linköping. Vi är intresserade av att få kontakt med personer som vill vara med i att få igång en verksamhet enligt Fontänhus-modellen.

Välkommen att delta i vår verksamhet Lustgården.

Vill du bli medlem, hjälpa till på olika sätt (exempelvis sätta upp affischer) eller få mer information, kontakta oss gärna genom att klicka här eller via formuläret längre ner.

Datum: onsdag 8 maj
Tid: 16:00
Plats: Paradisparken, Kunskapslänken, 583 28 Linköping
Koordinater: 58°23’36.7″N 15°35’13.4″E
Mer information, klicka här.
Anmälan: info@fontanhusetlinkoping.se

Mer information om Lustgården hittar du genom att klicka här.


För många Linköpingsbor så innebär problem med psykisk ohälsa att vardagen begränsas och att man hamnar i ett utanförskap. För att bättre möta behoven och underlätta ett arbetsliv, så behövs denna stödverksamhet enligt Fontänhus-modellen i Linköping. Målet är att skapa förutsättningar för att människor som drabbats av psykisk ohälsa ska få social gemenskap, rehabilitera sig själv och få ett meningsfullt arbete och leva ett rikare liv.

Det behövs en verksamhet för personer inom alla åldrar som har psykisk ohälsa med tanke på att många unga mår psykisk dåligt idag- även äldre, och att det är ett komplement till kommunens och brukarorganisationers verksamheter. Även medlemmar i andra brukarorganisationer tycker det vore ett bra komplement i Linköpings kommun.

Samhället måste hjälpas åt för att minska fördomarna kring psykisk ohälsa, många vågar inte ta kontakt med vården och skulle behöva komma till ett klubbhus där man kan få bra stöd, handledning och träffa andra personer i samma situation. Att få veta att det i många fall går att få bra hjälp och leva ett bra liv även om man har drabbats av psykisk ohälsa.

Fontänhusens modell är en psykosocial arbetsinriktad rehabilitering som stödjer människor som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning. Grundtanken är att ta tillvara och utveckla människors friska sidor genom arbete och gemenskap. Medlemmarna deltar frivilligt i verksamheten och bidrar efter förmåga för att bryta isolering, strukturera sin dag, arbeta med meningsfulla uppgifter, ingå i en gemenskap och stärka sin självkänsla. Fontänhusen är en inbjudande och inkluderande miljö där människor oavsett bakgrund, svårigheter och ålder kan delta.Var med att få igång en verksamhet enligt Fontänhus-modellen. Är du eller någon i din närhet intresserad att bli medlem i Fontänhuset Linköping, delta i verksamheten Lustgården eller vill du hjälpa till på något sätt? Kontakta oss för att få mer information.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close