Historik

Hur allt började
Fountainhouse grundades 1948 i New York av en grupp före detta mentalpatienter, kvinnor och män som ville skapa ett alternativ till den traditionella psykvårdens fokus på sjukdomsbilden.
Du kanske känner någon med psykisk ohälsa? Då vet du att ensamhet, isolering och stigmatisering är vanliga inslag i problembilden.
Det var ur denna verklighet som tanken på en gemensam mötesplats föddes. En plats där negativa mönster kunde brytas och förlorad självkänsla återerövras.  Resultatet blev ett eget klubbhus med en fontän på gården vilket inspirerade till namnet. Detta hus blev en förebild till den internationella fontänhusmodellen som idag innefattar fler än 300 klubbhus i 30 länder, med konsultativ och rådgivande status till FN.

Fontänhusen är politiskt och religiöst obundna. Medlemskapet är gratis för den enskilde och medlemmarna får inte betalt för sitt arbete i huset. De kommer för att bryta sin isolering, strukturera sin dag, umgås och stärka sin självkänsla.

En viktig målsättning är att varje medlem ska bli huvudpersonen i sitt liv och i sin rehabilitering. Från patient till person, det är tanken som styr arbetet inom Fontänhus i alla länder. En fungerande vardag ger livet en mening.

Psykisk ohälsa kan råda under en begränsad tidsperiod såväl som livet ut.
Vår övergripande målsättning är att skapa en tillvaro för våra medlemmar som förebygger återintagning på sjukhus och banar väg mot ett fungerande liv.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close