Medlemskap

Är du eller någon i din närhet intresserad att bli medlem i Fontänhuset Linköping för att utvecklas, rehabiliteras, må bättre, vara med i att få igång en verksamhet enligt Fontänhus-modellen i Linköping och påverka innehållet i verksamheten?

Eftersom vi ännu inte har ett Fontänhus i Linköping så kommer nyblivna medlemmar att få vara med i starten, delta i odling i Lustgården, delta i studiecirkel, utforma och tycka till om hur Fontänhuset Linköping ska vara uppbyggt.

För att bli medlem behövs blanketten ”Samtycke om informationsutbyte för medlem” fyllas i och skickas till Caroline. Det går även bra att använda formuläret nedan för att få mer information eller om du vill att vi skickar dig blanketten via mail.

Som medlem får du vara med och utforma Fontänhuset Linköping!

Har ni några kriterier för att bli medlem?
Vi välkomnar personer i åldern 16 år och uppåt och som lever med psykisk ohälsa. Det krävs inte någon specifik diagnos. Personer som är intresserad av att bli medlemmar är välkomna på besök på Fontänhuset när vi öppnat för att känna att det är något som skulle passa individen. Innan vi har ett hus kommer nya medlemmar kunna vara delaktiga i uppstarten av ett hus. Kontakta oss om du har frågor eller vill vara delaktig.

Vad kostar det att bli medlem?
Det är gratis.

Hur länge får man vara medlem?
Så länge du vill. Blir man medlem en gång så är man det för alltid och du behöver inte förnya medlemskapet. Är man inte i verksamheten på lång tid är man alltid välkommen tillbaka.

Hur ofta måste man delta?
Du kommer och stannar hur länge du orkar. Det är utefter din egen förmåga och hur ofta du vill. Medlemmarna deltar frivilligt i verksamheten och bidrar efter förmåga för att bryta isolering, strukturera sin dag, arbeta med meningsfulla uppgifter, ingå i en gemenskap och stärka sin självkänsla.

Exempel på uppgifter:
Nu när vi ännu inte har ett Fontänhus kan medlemmar hjälp till med att sätta upp affischer, arrangera träffar för medlemmar, delta i odling i Lustgården, delta i studiecirkel och åka på utflykter och studiebesök på andra Fontänhus i Sverige.
Målet med Lustgården är att så långt som möjligt arbeta som i ett fontänhus. På så sätt utvecklar vi tillsammans ett arbetssätt som lägger en grund för vårt framtida klubbhus. Under arbetets gång finns gott om tillfällen till naturliga pratstunder, där såväl frågor som dyker upp i det aktuella arbetet som diskussioner om långsiktig utveckling av klubbhuset i stort ges utrymme. Läs mer genom att klicka här.

När vi har ett Fontänhus:
Fontänhusens modell är en psykosocial arbetsinriktad rehabilitering som stödjer människor som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning. Grundtanken är att ta tillvara och utveckla människors friska sidor genom arbete och gemenskap. Exempel kan vara att laga mat, administrativa uppgifter, göra en tidning, vattna blommor, bemanna receptionen, odla grönsaker. Det är medlemmarna som är med och påverkar vilka uppgifter som behövs.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close