Inbjudan Odling – Lustgården i Vallastaden

Varmt välkommen till odling i Lustgården.
Lustgården är en träffpunkt för att främja psykisk hälsa och livslust i sann fontänhusanda. Odla tillsammans för att främja gemenskap, delaktighet och meningsfullhet!

Kommande datum:
För nya datum se fliken: Lustgården genom att klicka här.

Målet är att så långt som möjligt arbeta som i ett fontänhus. På så sätt utvecklar vi tillsammans ett arbetssätt som lägger en grund för vårt framtida klubbhus. Under arbetets gång finns gott om tillfällen till naturliga pratstunder, där såväl frågor som dyker upp i det aktuella arbetet som diskussioner om långsiktig utveckling av klubbhuset i stort ges utrymme.

Vi uppskattar ifall du hör av dig via mail info@fontanhusetlinkoping.se eller fyll i formuläret genom att klicka här om du vill delta eller har frågor.

Vi möts vid parkentrén ”paradiset” i Vallastaden. (Närmsta busshållsplats är Vallastaden skola.)

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close