Artikel i Corren: Fontänhus kan bli verklighet

Fontänhus är en ideell, världsomfattande, organisation som finns på tretton orter i Sverige. Syftet med verksamheten är att motverka psykisk ohälsa genom att erbjuda medlemmarna daglig aktivitet såsom psykosocial arbetsrehabilitering. Idag vågar många inte ta kontakt med den traditionella vården och går då miste om stöd och handledning och därför behövs ett annat alternativ, menar ordförande Caroline Beinerfelt i Linköping Fontänhus.

–  Många av de här personerna lever isolerade på grund av sin psykiska sjukdom. De har ingen social gemenskap. Fontänhuset är ett komplement till kommunens och brukarorganisationers verksamheter. Även medlemmar i andra brukarorganisationer tycker det vore ett bra komplement i Linköpings kommun.

Läs artikeln genom att klicka på länken nedan.
https://www.corren.se/nyheter/linkoping/fontanhus-kan-bli-verklighet-om5673123.aspx

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close