Inbjudan till 18 januari

Välkommen till en informationsdag om vad ett Fontänhus
skulle bidra till i Linköpings kommun och region.

Datum och tid: fredagen den 18 januari 2018, kl.13,00–16,00.
Plats: Fontänen, Vagnhallen Västravägen 32.

1981 öppnades det första Fontänhuset i Sverige med goda resultat och Linköping som är den 5e största staden i Sverige bör ha ett Fontänhus, som ett komplement till befintliga verksamheter. Läs Finsams förstudie: Finsams förstudie, förutsättningar för ett Fontänhus i Falun
Vi vill berätta om fördelarna med att det finns ett Fontänhus i Linköping också, vi har bjudit in Motalas Fontänhus och Projektet Fler Fontänhus som har med sig medlemmar som berättar om deras upplevelse och hur det påverkat deras liv och psykiska ohälsa.
FAKTA:
Psykisk ohälsa är dyr och kostnadskrävande, både för individen och samhället. En svensk rapport (Ekman, M et al, Läkartidningen, 2014) beräknar att en person med diagnosen schizofreni kostar kommun, landsting och stat omkring 500 000 kronor per år. För den drabbade innebär sjukdomen ofta ett svårt lidande och svår fattigdom hela livet. För personer med psykisk ohälsa har fontänhusmodellen visat sig vara en effektiv rehabiliteringsmodell världen över. I en stor studie från National Institute for Mental Health i USA går det att läsa att fontänhusens medlemmar upplever mindre stigma, bättre livskvalitet och en större förbättring än deltagare i andra rehabiliteringsprogram.

Vad gäller rehabilitering av personer med psykisk ohälsa råder konsensus inom forskningsvärlden: fontänhusmodellen är effektiv. Framför allt på det mänskliga planet, men också vad gäller minskade kostnader för sjukvård, socialt stöd från kommunen samt sjukersättning från staten. Med fontänhusens inkluderande rehabiliteringsprogram kan personer som står långt från arbetsmarknaden hitta vägen tillbaka.
KÄLLA: HTTPS://WWW.SVERIGESFONTANHUS.SE/FONTANHUS-GOR-SKILLNAD/

Anmälan: Kontakta Caroline Beinerfelt caroline@funktionsratt-linkoping.se,
tel. 0736- 26 87 57 senast den 10 januari 2019, anmäl allergi inför dagens fika.

VÄLKOMNA!
Caroline Beinerfelt
Ordförande i Linköpings Fontänhus

inbjudan 18 jan 2019(1)

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close